I ei undersøking Unicef har utført blant barn og unge i Noreg, svarer 65 prosent at dei er bekymra for at det skal bli krig i Noreg.
NPK-NTB
NPK-NTB

10 prosent av dei spurde seier at dei er bekymra for dette heile tida.

Undersøkinga er gjord blant rundt 600 barn og unge mellom 13 og 19 år i samband med den dramatiske situasjonen som no er i Ukraina.

Viktig å snakke om det

På spørsmål om dei bekymrar seg for det som skjer i Ukraina, svarer så mange som 91 prosent at dei er bekymra heile tida eller av og til.

– Dette viser kor viktig det er at vaksne snakkar med barn og unge om det dramatiske som no skjer i Ukraina og nabolanda. Det at vaksne er opne og lyttande og prøver å svare etter beste evne, er viktig for å dempe frykt og uro blant barn og unge, seier direktør for Barns rettar, Kristin Oudmayer, i Unicef Noreg.

Videoar på TikTok

Undersøkinga viser òg at nyheitsmedia er den aller viktigaste kjelda barn og unge brukar for å halde seg oppdatert om situasjonen i Ukraina, medan TikTok kjem på andreplass.

– Det er òg viktig at vaksne no tek seg tid til å forstå TikTok, som fløymer over av sterke videoar med menneske på flukt, skadde barn og vaksne – i tillegg til mange falske nyheiter, seier Oudmayer.

Heile 68 prosent svarer ja til at dei har nokon å snakke med om det dei ser og høyrer.

– Vaksne må ta initiativ til samtalar og gjerne få barna til vise fram innhaldet og hjelpe dei å forstå og tolke det dei ser rett, seier ho.

Svara er samla inn digitalt det siste døgnet og kjem frå 13-19-åringar i alle fylka i Noreg, inkludert Svalbard.


Ukraina får mykje støtte, her i form av blomar utanfor den ukrainske ambassaden. Men Redd Barna melder også om at barn og ungdom med russiske foreldre eller russisk opphav opplever å bli hetsa på grunn av krigen. Foto: Javad Parsa / NTB / NPK
Oppdatert: torsdag 3. mars 2022 12.42
ANNONSE