DNT ung ønsker haldningsendring for å fjerne kjøpepresset rundt å ha trendy klede og utstyr på fjelltur.
mm

Nordmenn er på topp i verda på å bruke pengar på sports- og friluftsutstyr, skriv NRK Møre og Romsdal. Tal frå XXL viser at kategorien friluftsliv er størst.

NRK har møtt dei tre venninnene Emmiche, Wigand, Eline Hareide og Amanda Heffermehl på fjelltur i Hjørundfjorden i Sunnmørsalpane. Dei tre seier utstyrspresset i sosiale medium gjer at dei opplever det som viktig å ha nytt utstyr.

Anna Nes er nyvald leiar i
DNT ung. Foto: Natalie Hermansen

– Kanskje meir enn ein vil innrømme, seier Hareide til NRK.

Anna Nes, leiar i DNT ung, trur det må ei haldningsendring til for å stoppe kjøpepresset, og meiner både produsentar og influensarar må ta ansvar, og at forbrukarane blir meir medvitne.

– Vi må vere merksame på presset og skjøne at det ikkje alltid er det nye som gjeld.


Anna Nes (DNT Ung leiar), John Hobberstad (Eventyrgutten) og Karen Malena Kyllesø (Friluftsjenta) deler sine beste friluftstips for nybyrjarar. Foto: John Hobberstad
ANNONSE