Oppdateringa er foreløpig berre tilgjengeleg i nokre engelskspråklege land, men planen er å utvida.
mm

– Du har kanskje allereie lagt merke til at mange Instagram- og Twitter-brukarar skriv personleg pronomen etter namnet sitt.

På den måten kan følgjarane deira vete kva kjønn dei identifiserer seg som og korleis dei vil verte tiltala.

Førre veke tok Instagram grep og innførte ei løysing som let brukarane velje mellom ulike pronomen. I tillegg kan brukarane melde inn eigne pronomen til plattforma.

Nettstaden Mashable listar opp dei tilgjengelege pronomena:

 • co / cos
 • e / ey / em / eir
 • fae / faer
 • he / him / his
 • she / her / hers
 • mer / mers
 • ne / nir / nirs
 • nee / ner / ners
 • per / pers
 • they / them / theirs
 • thon / thons
 • ve / ver / vis
 • vi / vir
 • xe / xem / xyr
 • ze / zie / zir / hir

Karoline Skarstein (28). Foto: Renate Wiik

 

ANNONSE