Tips til deg som vil bruke stemma di i samfunnsdebatten

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I går lanserte Ungdommens ytringsfridomsråd sin rapport om korleis det står til med ytringsfridommen for ungdom og unge vaksne i Noreg.

Dei kjem med seks konkrete råd for ein betre debatt:

1. Forstå meiningsmotstandaren

I ein diskusjon/dialog bør ein alltid prøve å forstå kva meiningsmotstandaren meiner. Ikkje baser kritikken din på noko du går ut i frå at vedkommande meiner.

2. Diskuter sak, ikkje person

3. Finn fellesskap

Undersøk om det finnast organisasjonar eller grupper som er interessert i det same som deg. Står ein saman, blir terskelen lågare for å engasjere seg.

4. Snakk med vener og familie

Det er mange måtar å bruke stemma si på! Det enklaste er å snakke med familie og vener om det ein er engasjert i. Så kan ein etterkvart organisera seg, lage kampanjar, laga kunst, bruke sosiale medium, skrive kronikk og så vidare.

5. Kva kan eg bidra med i denne saka?

Tenk: kva kan eg bidra med i denne saka? Vil diskusjonen bli betre med mine synspunkt? Burde eg lytta til andre før eg tek standpunkt? Korleis kan eg uttrykke meg slik at andre kjem til å forstå kva eg meiner?

6. Faktasjekk påstandar

Bruk tid på å finne kjelder og faktasjekke eigne påstandar. Tenk på potensielle motargument og gode argument mot desse. Då er du betre rusta dersom ein debatt skulle oppstå.


Nancy Herz leiar Ungdommens ytringsfrihetsråd. Foto: Privat