Rapport: Få tiltak får unge lovbrytarar på rett spor

Ungdomsstraff skal gi unge lovbrytarar oppfølging og hjelp, men ein rapport viser at 30 prosent av dei som vart dømte til slik straff, vart dømte for nye lovbrot.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I ein rapport omtalt i Aftenposten har Nordlandsforskning følgt 20 ungdommar frå sakene deira kom til Konfliktrådet heilt til dei vart avslutta. Forskarane har òg kartlagt 1.700 saker som konfliktråda i Noreg har behandla frå ungdomsstraff vart innført i 2014 og fram til 2018.

Ungdomsstraff, som blir fastsett i Konfliktrådet, er eit alternativ til fengsel for unge lovbrytarar. Lovbrytaren skal då få hjelp og oppfølging, til dømes med rus- og åtferdsproblem.

Rapporten viser at éin av ti trekker samtykket til ungdomsstraff eller -oppfølging undervegs, nokre gonger før oppstart.

30 prosent av ungdommane vart dømte for nye lovbrot berre eitt år etter at straffereaksjonen vart fullført.

Hjelpeapparatet er ikkje godt nok rusta

Therese Andrews har leia eit prosjekt om ungdomsstraff og -oppfølging hjå Nordlandsforskning. Foto: Nordlandsforskning

Forskar Therese Andrews meiner hjelpeapparatet ikkje er godt nok rusta til å handtere sakene. Til dømes får enkelte unge valdsutøvarar tilbod om kurs i sinnemeistring som er berekna for vaksne, når det kanskje ikkje er sinnemeistring dei har behov for.

Forskarane seier dei òg har snakka med unge som ber om å få sleppe avrusing som eitt av tiltaka i ungdomsstraffa, fordi dei røyker hasj og ikkje ser på seg sjølv som narkomane.

– Slike stader er for heroinistar, seier dei. Ungdommane er redde for å bli påverka, seier Andrews.

– Tiltaka som blir sette inn i ungdomsstraffa, står ofte ikkje i forhold til problema ungdommane har, seier barneombod Inga Bejer Engh.