No kan du (omsider!) få svar på om du er ein særkvark eller ein sjarmkvark.
mm
Ingvild Garmo Nilsen. Foto: Eivind Torgersen/UiO/via Titan/CC BY 4.0

– Vi ynskjer å ufarleggjere den kompliserte partikkelfysikken og gjere det litt lettare for publikum å forstå noko av det som skjer på dette feltet.

Det seier Ingvild Garmo Nilsen til Universitetet i Oslo si realfagsavis Titan.

Ho arbeider hjå skulelaboratoriet ved CERN i Sveits, og prøvar til dagleg å gjere partikkelfysikk enklare å fatte for skuleelevar og studentar frå heile verda.

Eit av dei siste grepa skulelaboratoriet har gjort, er å lage ein quiz som fortel kva elementærpartikkel som best passar din personlegdom!

Vert du kjendis-elektronet?

Elementærpartiklane er dei aller minste udelelege partiklane i naturen. Kjendisen av desse partiklane er elektronet, som dei fleste har høyrt om. Med det sist oppdaga Higgs-bosonet, kjenner ein til no heile 17 ulike elementærpartiklar.

Alle desse elementærpartiklane har forskjellige kjenneteikn, ikkje ulikt menneska.

Samstundes har dei fleste av desse kvar sin anti-partikkel med motsette eigenskapar.

Då Ingvild Garmo Nilsen tok testen vart ho anti-myon. Kva er eigentleg du?

Ta testen her, og finn ut!

Martin N. Kuntze testar ein overvakingsmodul til ein av de nye SVC-anlegga på eitt av laboratoria. Foto: Privat
ANNONSE