Kartverket lanserer nye symbol som speglar eit variert og moderne friluftsliv.
mm

Blant dei nye symbola som blei presentert på Stikonferansen i Bergen i Hordaland i dag, var droneforbod, elvepadling og isklatring.

– Friluftslivet er i endring, og fleire bruker naturen på nye måtar. Derfor lanserer me no 75 heilt nye symbol for tur- og friluftsliv og idrett, seier sjef Anne Cathrine Frøstrup i Kartverket i ei pressemelding.

Generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT. Foto: Bjørn Ivar Voll / NPK

Symbola frå Kartverket er eit ledd i arbeidet med å gjera turstiane betre og meir tilgjengelege i heile landet.

DNT positive til nytt design

Dei nye symbola vil visa fleire vegen inn i friluftslivet, meiner Den Norske Turistforening (DNT).

– Arbeidet med å utbetra stiane og gi skiltsymbola nytt design er ei viktig brikke i dette. Dei gjer det synleg at friluftslivet er for alle, og at friluftslivet i 2019 er mangfaldig, seier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT.

Stien er ei av hovudsatsingane i den nye handlingsplanen for friluftsliv frå regjeringa. DNT, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Noreg følgjer opp med ei fersk utgåve av Merkehåndboka.

Les også om fotgjengarfeltet i tettstaden Ísafjörður, heilt nordvest på Island, som har gått viralt:

Dette fotgjengarfeltet i Ísafjörður vest på Island får merksemd verda rundt. Foto: Gusti Photographia/Vegamálun GÍH
Oppdatert: onsdag 13. mars 2019 10.06
ANNONSE