Fleire nye storkommunar blir no såkalla syngjande kommunar og vil bruka song for å skapa fellesskap og samhald.
mm

Det fortel organisasjonen Krafttak for sang som står bak programmet “Syngende kommuner”. Organisasjonen har som mål at song skal bli ein naturleg del av kvardagen i norske kommunar.

I hard konkurranse blant 21 kommunar har organisasjonen nyleg plukka ut fem nye kommunar som får vera med i det treårige songprogrammet. Det betyr at dei fem kommunane i tre år framover får ressursar til å utvikla, halda opp og styrkja den lokale songkulturen. Målet er at alle innbyggjarane i kommunen skal ha eit songtilbod når prosjektperioden er over.

– Vi er svært nøgde med å få så mange gode søkjarar, og synest det er gledeleg at mange norske kommunar ser verdien av å satsa meir på songaktivitetar, seier prosjektleiar Jarle Flemvåg i Krafttak for song i ein omtale på nettsida til organisasjonen.

Han seier at fleire av søknadane kjem frå kommunar som skal slå seg saman og som ønskjer å bruka song for å skapa samhald og fellesskap.

– Av dei som fekk plass i det syngjande kommune-programmet, hadde både nye Ullensvang kommune i Hardanger og Nye Molde dette som eit klart motiv i søknadane sine, heiter det.

Dei andre kommunane som har fått plass i det treårige songprogrammet i denne runden er Bergen, Kongsberg og Vestre Toten.

LES OGSÅ

ANNONSE