Høgre vil ha meir olje ut av kvart felt

Framtida
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det var ei av nyheitene statsminister Erna Solberg (H) hadde med seg til Rogaland då ho besøkte oljefylket under vestlandsturneen denne veka.

– Det er to viktige grunner til at vi gjer dette: Det vil gi staten og det norske samfunnet meir inntekter, og det vil føre til auka trykk på forsking og utvikling av denne teknologien, noko som igjen vil kunne bli overført til andre samanhengar og skape nye jobbar, seier Solberg til NTB.

Ifølgje utrekningar vil ein auke på 1 prosentpoeng i utvinningsgrad på dei 25 største oljefelta i produksjon motsvare omkring 60 milliardar kroner i brutto salsinntekter. Gjennomsnittleg utvinningsgrad på norsk sokkel er i dag cirka 47 prosent for oljefelt. Dei resterande 53 prosentane blir liggjande igjen i fellene.

Stortingspolitikar frå Rogaland Tina Bru (H) meiner det er i alle si interesse at vi held felta gåande lengst mogleg. Foto: CF-Wesenberg@kolonihaven.no

Gir seg for lett

– Å auke utvinninga vil kunne ha enorm betyding både for industri, arbeidsplassar og velferd. Staten tar ein veldig stor del av investeringane i starten av ei utbygging, og så hentar vi det inn igjen på skatt av produksjonen og overskotet. Derfor er det interessa til alle at vi held felt gåande lengst mogleg og får ut mest mogleg av det feltet, for det er der pengane ligg for oss, seier Tina Bru, miljø- og energipolitisk talsperson i Høgre.

Høgre meiner det må bli slutt på at oljeselskapa berre tar ut den lettast tilgjengelege olja i starten og ikkje tar jobben med å vinne ut restolja – som er meir vanskeleg tilgjengeleg.

– Selskapa går i dag for fort vidare til neste felt. Ofte kan produksjonsselskapet sjølv ønske å vinne ut meir, men dei får nei av dei andre aktørane på lisensen. At det no kjem eit myndigheitskrav, vil legge press på dei og kunne pushe meir utvikling av denne teknologien, seier Solberg.

Auka forskingsmidlar

Ho seier bransjen sjølv ønsker å vinne ut meir og har gode pengar å tene på å få opp meir olje, men hittil i liten grad har vore villig til å betale for forskinga og utviklinga som må til. Det nye konsesjonskravet blir derfor følgt av ein betydeleg auke av forskingsmiddel knytt til auka utvinning på norsk sokkel.

Høgre lovar å styrke forskingsprogrammet for norsk sokkel, DEMO 2000, i neste periode og peiker på at dei i denne perioden nesten har dobla støtta til programmet.

– For Høgre har det vore viktig heilt sidan fusjonen av Statoil og Hydro at det ikkje skulle føre til mindre satsing på forsking- og utvikling. Vi skal framleis vere verdsleiande på den type teknologi, og dette er eit forsøk på det, seier Solberg.