Delen av norske barn og ungdommar som blir døypt og konfirmert i Den norske kyrkje, fall i fjor. I tillegg melde drygt 41.000 seg ut av kyrkja.

NPK-NTB
NPK-NTB

Både delen og talet på fødde som blir døypt, gjekk ned, melder Vårt Land. I fjor blei 32.542 personar døypt, noko som svarar til 55,3 prosent av alle fødde. Året før var delen 2,5 prosentpoeng høgare, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

– Mykje av fallet i dåpsraten kjem av at vi har fått eit meir mangfaldig samfunn med mange tilflyttarar med ein annan kulturell bakgrunn, seier stiftsdirektør Freddy Knutsen på Hamar ­bispedømme.

Der var delen døypte høgare enn gjennomsnittet – 73 prosent – men også nedgangen var større: 4 prosentpoeng. Også for det neste store overgangsritet var det ein nedgang. 60 prosent av 15-åringen gjekk til konfirmasjon i Den norske kyrkje i fjor. Året før var delen 61,5 prosent.

Litt over 552.000 skoleelevar deltok ved 2.849 skolegudstenester i fjor, noko som er ein liten auke. Også det totale talet på gudstenester auka noko, mens den samla deltakinga fall 1,8 prosent til 5,67 millionar deltakarar.

Opninga for inn- og utmelding på nett bidrog til at 41.024 forlét kyrkja i fjor, mens 3.147 melde seg inn.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.15
ANNONSE