Alle borsett frå Høgre og FrP vil ha lengre pappaperm

Framtida
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Vil ha lengre pappaperm

Regjeringa med Høgre og Frp har kutta fedrekvoten frå 14 til ti veker. No vurderer alle dei andre partia å reversere kuttet, melder NRK.

Programkomiteane i Ap, SV og KrF foreslår å auke kvoten til 14 veker. Landsmøta i Sp, Venstre og MDG skal behandle forslag om å dele permisjonstida inn i tre like store delar, til mor, far og ein fellesperiode.

– Det var absolutt eit feiltrinn å redusere fedrekvoten, seier stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) til NRK.

Høgres Henrik Asheim meiner derimot det var rett å kutte fedrekvoten.

– No får familiane fire veker ekstra som dei kan fordele fritt. Alternativet var at dersom far ikkje kunne ta alle 14 vekene, så vart familien fråteken desse vekene. I balanse mellom det å ha ein fedrekvote og å anerkjenne at familiane er forskjellig, meiner eg ti veker er eit riktig nivå, seier han.

Høgre vedtok på sitt landsmøte i helga å behalde ordninga med fedrekvote som i dag. Partiet har tidlegare meint at foreldre skulle kunne dele permisjonen seg imellom som dei ville.