5.250 personar melde seg inn i Human-Etisk Forbund i 2016.

NPK-NTB
NPK-NTB

Det einaste året i historia til Human-Etisk Forbund der forbundet har hatt fleire innmeldingar på eitt år var i 1983, skriv Fri Tanke.

Men samtidig som innmeldingstalet aukar, melder fleire seg ut. I fjor valde omkring 2.400 personar å melde seg ut, noko som er fleire enn vanleg. Netto fekk forbundet 2.350 nye medlemmer i fjor. Medlemstalet ved årsskiftet var 87.650.

Kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund, Agnieszka Bryn, trur jubileum og høg aktivitet forklarer mykje av auken.

– 2016 har vore eit spesielt år med mykje aktivitet. Vi har hatt 60-årsjubileum i tillegg har vi markert at vi har hatt 250.000 konfirmantar, seier ho.

LES OGSÅ: Human-Etisk Forbund får religionskritikk-refs av eigen ungdomsorganisasjon

Kommunikasjonssjefen trur også debatten rundt katolikkane si registrering av folk utan deira samtykke, i tillegg til prosessen rundt statskyrkjeordninga har gjort at fleire er blitt medvitne på kvar dei står livssynsmessig. Den nye utmeldingssid a til den norske kyrkja på nettet har hatt lite å seie, meiner Bryn.

– Berre eit lite mindretal av dei over 40.000 som melde seg ut av kyrkja i 2016, melde seg inn hos oss. Vi fekk kanskje nokre hundre ekstra medlemmer på grunn av dette, seier ho.

LES OGSÅ: Over 40.000 har meldt seg ut av kyrkja

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.14
ANNONSE