Unge stemte på Clinton, kvite stemte på Trump.

Åsmund H. Eikenes
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Det er no klart at Donald Trump vert USA sin neste president

CNN har spurt om lag 25.000 amerikanarar på veg ut frå stemmelokala om alder, kjønn, etnisitet og kven dei stemte på. Svara viser eit delt USA.

Dei unge veljarane stemte på Clinton, medan veljarar over 40 stemte på Trump.

TrumpAgeDemografic1CNN

Trump-supportarane er i all hovudsak kvite. Majoriteten av dei ikkje-kvite veljarane stemte på Clinton.

TrumpAgeDemografic2CNN

Veljarar med høg utdanning stemte på Clinton, medan veljarar utan eller med låg utdanning stemte på Trump.

TrumpAgeDemografic3CNN
Alle bilete, skjermdump frå CNN sine exit-polls. 

Og dersom berre dei såkalla  «millennials» fekk stemme, hadde resultatet sett slik ut: 

 

Les intervju med ein filosof som meiner demokratiet ikkje fungerer: – Veljarane veit ikkje kva dei snakkar om