Studentane i Bergen kan no få høve til å bu på Brann Stadion.

NPK
NPK

Sportsklubben Brann samarbeider med Studentsamskipnaden i Bergen om å riva ein tribune og byggja mellom 250 og 300 leilegheiter i den nye.

Studentsamskipnaden er nøgd med plasseringa nært høgskulen og bybana, skriv Bergens Tidende. Brann held no på å rekna ut kva det vil kosta å byggja.

– Me ønskjer enkelt og greitt så mange studentbustader som mogleg, seier direktør Per Kristian Knutsen i studentsamskipnaden.

Bygginga vil gje Brann ein ny og meir moderne tribune, i tillegg til økonomisk vinst, og Studentsamskipnaden får fleire bustader. Brann har alt hatt eitt møte med kommunen, og handsamingstida i kommunen er avgjerande for kor lang tid bygginga vil ta. Planane ligg innanfor den gjeldande reguleringsplanen. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.11

LES OGSÅ

ANNONSE