Investeringar i vindkraft har liknande drivfaktorar i Kina og EU, ifølgje ein forskingsartikkel.

Faktaboks

Kjelde: Inga Margrete Ydersbond og Marius Støylen Korsnes (2015): “What drives investment in wind energy? A comparative study of China and the European Union”.   

LES FAKTALUKK FAKTA

EU og Kina har svært ulike politiske system, men har likevel opplevd ein liknande vekst i vindkraft.

LES OGSÅ: Vindmøller i hagen

I ein artikkel publisert i journalen Energy Research & Social Science, spør forskarane Marius Støylen Korsnes og Inga Margrete Ydersbond om kva som driv fram investeringar i vindkraft.

Der finn dei at storskala investeringar i vindkraft har kome som følgje av liknande politisk motivasjon i EU og i Kina. Begge aktørar har gjort nytte av sterk statleg støtte, med liknande mål. Desse måla var å sikre energiforsyninga, å skape framtidsretta industri og arbeidsplassar, og å redusere utsleppa av drivhusgassar og lokal forureining.

Forskarane har brukt metoden most-different systems design, i kombinasjon med dokumentstudiar og intervju.

LES OGSÅ: Her kjem Europas største vindkraftpark

Til saman kan desse faktorane seie noko om den politiske motivasjonen for storskala investeringar i nye fornybare kjelder også andre stader, skriv forskarane.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.09

LES OGSÅ

ANNONSE