Stor auke i barne- og ungdomsbøker omsett frå engelsk.

NPK-NTB
NPK-NTB

Barneboksalet aukar, men utgjevingsstatistikken avslører at den norske barne- og ungdomslitteraturen er norsk, som i bokmål, og ganske engelsk.

Det skriv Kristin Ørjasæter, direktør i Norsk barnebokinstitutt, i ein artikkel på nettsida til instituttet.

Ho etterlyser eit større kulturelt mangfald i barne- og ungdomslitteraturen og viser til Nasjonalbibliotekets statistikk. Her går det fram at det i 2014 vart utgitt 1.209 titlar for barn og unge. Det er ein auke på 61 titlar samanlikna året før, men det er på omsett-sida vi finn auken.

387 av dei nye barne– og ungdomsbøkene er omsette frå engelsk, mens 386 er skrivne på norsk (348 på bokmål og snaue 38 på nynorsk).

«Nytt var det at et par oversettelser var fra portugisisk og polsk. Mens svensk og fransk er representert på samme nivå som året før, og dansk og tysk har tapt seg, har engelsk økt betraktelig», heiter det vidare i artikkelen – som konkluderer slik:

«Hvis bare oversettelsespraksisen kunne avspeilet verden utenfor forlagsindustriens kjerneområder». (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.09

LES OGSÅ

ANNONSE