Talet på valdtektsmeldingar auka med 12 prosent frå 2014 til 2015, ifølgje ein ny rapport frå Kripos. Særleg stor er auken av nettrelaterte overgrep.

NPK-NTB
NPK-NTB

– Vi håpar auken har sin bakgrunn i at fleire vel å melde til politiet, ikkje at det er ein auke i talet på valdtekter, seier Eivind Borge, leiar for taktisk etterforskingsavdeling i Kripos, til VG.

I fjor vart i alt 1.367 valdtekter meldt til politiet. Ein stor del av dei er kategorisert som festrelaterte valdtekter, men kategorien som aukar mest er «anna». Det som ofte går igjen i den kategorien er at den fornærma og gjerningspersonen har fått kontakt på internett.

LES OGSÅ:Overgriparen skulle ikkje få skade fleire

– Vi ser ein auke i talet på fornærma i desse sakene. Ofte har gjerningspersonen kontakt med mange, og ofte er det snakk om unge menneske. Då skjer overgrepa enten over nett, eller når dei møtest, seier Borge.

LES OGSÅ:– No er eg ikkje lenger eit mørketal

1.081 av dei melde valdtektene i 2015 lèt seg dele inn i kategoriar. Av dei var 422 festrelaterte, 220 «anna», 198 relasjonsvaldtekter, 144 sårbarheitsvaldtekter og 97 overfallsvaldtekter. Det var auke i alle kategoriar, men klart mest av sårbarheitsvaldtekter (71,4 prosent) og i anna-kategorien (76 prosent).

Borge legg til at sjølv om politiet oppfordrar fleire til å melde overgrep til politiet, så er det område med store mørketal. (©NPK)

LES OGSÅ: Rapport: Unge veit for lite om valdtekt

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.09

LES OGSÅ

ANNONSE