Koding blir valfag på 146 skular

Sjå kva ungdomsskular som får koding som valfag til hausten!

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 16:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Programmering blir ein stadig viktigare ferdigheit, og me legg no til rette for at fleire kan læra å koda allereie på ungdomsskulen, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Pilotprosjektet med programmering som valfag startar skuleåret 2016-2017, og varer til og med skuleåret 2018-2019. 146 skular fordelt på 53 kommunar får delta i forsøket.

– Det er flott at så mange skular og kommunar ønskjer å verta med i utprøvinga av det nye valfaget. Dette viser at interessa for programmering er stor ute på skulane, og ikkje minst blant lærarane, seier kunnskapsministeren.

LES OGSÅ: Bør kidsa kode på skulen?

Laga robotar
I det nye valfaget skal elevane blant anna læra korleis datamaskiner og ulike dataprogram fungerer. Dei skal òg få opplæring i programmeringsspråk og bruksområda deira. Døme på oppgåver elevane kan få er å programmera eigenutvikla robotar, og å laga enkle dataprogram eller animasjonar.

– Å læra å koda gir elevane nye metodar for problemløysing, og høve til å jobba kreativt. Å ta koding, spelprogrammering og 3D-design inn i skulen kan gjera faga meir relevante og motiverande, seier Røe Isaksen.

Lærarane på skulane som deltek i forsøket får gode høve til å auka dei teknologiske kunnskapane sine. Senter for IKT i utdanninga har utvikla eit nettbasert kurs i programmering for lærarar.

LES OGSÅ: Her lagar elevane Lego-robotar

Godt høve for utvikling
Akershus og Hordaland har flest skular med i prosjektet.

Rektor Hans Arnevik ved Bremnes ungdomsskule i Bømlo i Hordaland, seier til Framtida.no at han er glad for at skulen får vera med.

– Fleire seier det vil bli meir bruk for koding framover. Sånn sett er dette ein god start for oss. Eg ser gode høve for å utvikla oss på skulen, seier han og understrekar at dei i dag ikkje har lærarar som har kompetanse på koding og at det difor er nødvendig med kurs.

Sjå kva skular som får delta i prosjektet med koding som valfag!

Faktaboks

KODING SOM VALFAG

Eit treårig forsøk med programmering som valfag på ungdomstrinnet startar hausten 2016.
Skulane får støtte frå Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanninga.
Regjeringa har sett av 15 millionar kroner over tre år til forsøket.
Nokre kommunar og skular som deltek får økonomisk støtte. I 2016 får skuleeigarar som mottar støtte tildelt kr 75 000. I tillegg får dei kr 25 000 per skule, når meir enn éin skule deltek. 

Les meir om prosjektet her!