Bompengerekninga på ein ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim kan kome på 3.700 kroner, ifølgje NRK.

NPK
NPK

Nye tal viser at rekninga som går til bilistane, kan kome på 110 milliardar kroner, skriv NRK.no. I summen på 3.700 kroner mellom Kristiansand og Trondheim er ikkje bompengepakkar i byområda rekna med.

Eksempelvis kan prisen kome til passere tusen kroner både mellom Bergen og Stavanger og Bergen og Ålesund, ifølgje grove overslag. Reisetida blir på si side den halve.

– Bompengane du må leggje på for å oppnå dei høge eigenfinansieringskrava, verkar heile urealistiske, seier trafikkforskar ved Transportøkonomisk institutt Harald Minken og meiner dei høge bompengeprisane kan kome til å skremme vekk bilistane som skal betale.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil ikkje kommentere saka, men KrF-leiar Knut Arild Hareide seier til NRK at staten må inn med meir midlar om økonomien skal gå opp. (©NPK)

LES OGSÅ: Sår tvil om effekten av ferjefritt

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.08

LES OGSÅ

ANNONSE