Raudekrossen og DNT går nye vegar for å skape blest om fjellvett. Måndag blei den første Fjellvettdagen markert.

NPK-NTB-Bibiana Piene
NPK-NTB-Bibiana Piene
Faktaboks

Dei nye fjellvettreglane

1. Planlegg turen og meld frå kvar du går.
2. Tilpass turen etter evne og tilhøve.
3. Ta omsyn til vêr- og skredvarsel.
4. Ver førebudd på uvêr og kulde, sjølv på korte turar.
5. Ta med naudsynt utstyr for å kunne hjelpe deg sjølv og andre.
6. Ta trygge vegval. Kjenn att skredfarleg terreng og usikker is.
7. Bruk kart og kompass, vit alltid kvar du er.
8. Vend i tide, det er inga skam å snu.
9. Spar på kreftene og søk ly om naudsynt.

(Kjelde: DNT/Raudekrossen) (©NPK)

LES FAKTALUKK FAKTA

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) blei flogen i helikopter til Golsfjellet for å gjere den høgtidelege opninga av Fjellvettdagen og ta ein titt på beredskapen i forkant av det store påskeinnrykket i fjellet.

– Eg er veldig oppteken av eit godt samspel mellom styresmaktene og dei frivillige organisasjonane. Eg er utruleg stolt over at vi lever i eit land der frivillige stiller opp i påska år etter år, seier Anundsen til NTB.

Raudekrossen og Den Norske Turistforening (DNT) håpar at folk vil bruke den første måndagen i påskeveka til å pugge fjellvettreglane.

– Vi ber påskefolket starte måndagen med å ta ein fot i bakken. Ein gjennomgang av innhaldet i fjellvettreglane er like viktig som ein gjennomgang av alt utstyret før tur, seier Røde Kors-president Sven Mollekleiv i ei pressemelding.

Fjellskikkpris til NVE

Anundsen fekk også æra av å dele ut Fjellskikkprisen for 2016, som i år går til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Etaten får diplom og statuett for innsatsen med å betre flaum- og skredvarslinga gjennom nettportalen varsom.no.

– Eg blei litt overraska. Det er ikkje kvar dag sånne som oss får ein slik pris. Men eg håpar det bidreg til meir merksemd om flaum, skred og skredfare, seier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud til NTB.

Portalen blei oppretta i 2013 og hadde i fjor drygt 425.000 unike brukarar.

Nye fjellvettreglar

Årets fjellvettmarkering vert òg prega av at reglane er komne i ny, modernisert språkdrakt.

– Det er viktig å ha fjellvettreglar som folk kjenner seg att i, meiner Anundsen, som sjølv skal bruke påska på hytta i Telemark.

DNT og Raudekrossen håpar meir merksemd på fjellvett og førebyggjande arbeid kan redusere faren for uhell i påskefjellet. Som regel skjer det fleire hundre redningsoppdrag i påska, av ulike grunnar. Talet på redningsaksjonar er tredobla det siste tiåret.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.08
ANNONSE