For å betre tryggleiken i tunnelar blir tunnelkøyring ein del av den teoretiske og praktiske førarprøven for personbil.

NPK
NPK

Frå nyttår blir nye reglar for oppkøyring til personbil innført.

Avdelingsdirektør for trafikantseksjonen i Vegdirektoratet Bente Skjetne forklarer at dei nye reglane stiller krav til at tunnelkøyring skal vere ein del av både den teoretiske og praktiske prøven.

– Bakgrunnen er at førarar skal kjenne til og forstå prinsippa for sikker køyring i tunnel. Vi har jo sett dei siste åra at det har vore ein del ulykker knytt til tunnel, så då er det viktig at dei som køyrer veit kva for risikoar som er knytt til køyring i tunnel, og kva dei skal gjere om dei kjem ut for ein situasjon der dei må gjere noko, seier ho til NRK.

Under sjølve oppkøyringa gjeld kravet berre der det er praktisk gjennomførbart. (©NPK)

LES MEIR OM TRAFIKKTRYGGLEIK!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.06

LES OGSÅ

ANNONSE