2015 blir rekordår for talet på utmeldingar frå Den norske kyrkja. Allereie har over 11.000 personar meldt seg ut, skriv Vårt Land.

NPK-NTB
NPK-NTB

Den tidlegare rekorden stammar frå då abortstriden var på sitt heftigaste, i 1978. Då melde 11.755 personar seg ut av kyrkja, men det talet ser ut til å bli overgått i år.

– Til no i år har over 11.000 personar meldt seg ut. Det teiknar til at 2015 blir eit rekordår for utmeldingar, seier Ole Inge Bekkelund i Kyrkjerådet til Vårt Land.

LES OGSÅ: Homovigsel i kyrkja tidlegast 2018

Han peiker på to hovudårsaker til at så mange vel å melde seg ut av kyrkja: Kyrkjevalet og den nye applikasjonen utmelding.no.

– Mykje må nok hektast på kyrkjevalet. Det ser ein frå tidlegare år i Noreg, og slik er det for eksempel i Sverige. Der melder om lag 40.000 seg ut i eit vanleg år, mens 70.000 vil ut i eit valår, seier Bekkelund.

Samtidig som utmeldingane aukar, gjer innmeldingane det same. Førebelse tal antydar at 2015 blir eit toppår også når det gjeld kyrkjeinnmeldingar. Bekkelund trur talet i år landar på rundt 2000, mens normalen er 1.000-1.500 innmeldingar i året.

I fjor melde 11.003 personar seg ut av Den norske kyrkja, mens 1.047 melde seg inn. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.04
ANNONSE