Nominert til Årets museum 2015

Svein Olav B. Langåker
– Oppdatert 01.06.2017 14:06

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Vinnaren blir kåra under det nordiske museumsmøte på Hamar 9. september.

– Vi har heile tida prøvt å gjere ting på vår måte ut frå klare faglege og politiske mål. Grunntanken vår er at originalen er betre enn kopien, og i eit sterkt miljø av gode medarbeidarar myldrar det med nye, gode idear. Når fagmiljøet sjølv meiner at dette er bra, blir vi stolte og glade for å bli nominerte til den fremste fagprisen ein kulturinstitusjon av vår type kan få i Noreg, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum i ei pressemelding.

I pressemeldinga frå museumsforbundet heiter det at «tre særdeles ambisiøse og ekspansive museer er denne gangen pekt ut som kandidater til prisen Årets museum 2015. Det siste året har to av dem opprettet nye filialer – og det ser ut til å bli flere. De arbeider hardt for å nå nye publikumsgrupper, og de markerer seg alle med nye former for samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Juryen er glad for å presentere tre kandidater som bryter ny grunn og viser en engasjerende tillit til sine prosjekter.»

Overskot i Nynorsk kultursentrum

Hauge-senteret i Ulvik opna i 2014. Tilsaman var nesten 30.000 personar innom Hauge-senteret og Aasen-tunet i fjor. Foto: Hauge-senteret / Guro Ljone

Omtalen av Nynorsk kultursentrum trekkjer mellom anna fram ein framtidsretta og offensiv strategi:

«Nynorsk kultursentrum, med Ivar Aasen-tunet i Ørsta som hovedarena, er en pioner. Nasjonalt og internasjonalt står språk- og litteraturmuseet fram som en uvanlig levende, ambisiøs og systematisk formidler og forvalter av immateriell kulturarv. Museet gir det nynorske språket og litteraturen vitalitet og relevans – blant annet gjennom utstillinger, de årlige nynorske festspela og poesifestivalen i Ulvik annethvert år.

I disse dager meisler museet ut nye former for samarbeid både ved å knytte de norske litteraturmuseene sammen, og ved å bygge et globalt nettverk av språkmuseer. Det drives et omfattende arbeid med å samle og formidle språkarven digitalt, blant annet i form av oppslagsverket Allkunne. Nynorsk kultursentrum har inntatt en viktig rolle i dagsaktuelle språkpolitiske debatter. Samtidig evner de å utvide sitt nedslagsfelt: I fjor åpnet det nye Olav H. Hauge-senteret i Ulvik, og nå arbeides det med å opprette et nytt Vinje-senter i Telemark. Dette viser at vi har å gjøre med et museum med en bemerkelsesverdig offensiv og framtidsrettet strategi.»

Juryen for årets museum er sett saman av stortingsrepresentant Ib Thomsen (leiar), museumssjef Cornelia Lönnroth fra Göteborgs stadsmuseum og Haakon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

Les alle grunngivingane her!