Næringsminister Monica Mæland (H) inviterer ei gruppe elevar og studentar frå Sogn og Fjordane, Troms og Akershus til å klekka ut gode idéar for reiselivet.

(NPK):
(NPK):

Mæland håper ungdommane kan komme med gode innspel til stortingsmeldinga om reiselivet som ho etter planen skal leggje fram neste år.

– Eg trur at tankane og kreativiteten til dei unge er eit viktig bidrag i arbeidet med ein ny reiselivspolitikk. Det er viktig å lytte til dei yngre generasjonane. Derfor spør vi om råd frå dei unge, seier Mæland.

Ungt Entreprenørskap skal hjelpe til med å organisere ungdomsinnspela. (©NPK)

LES OGSÅ: – Tilsett datakyndige 16-åringar

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 16.00

LES OGSÅ

ANNONSE