Støttepartia er nøgd med at regjeringa går tilbake på at høgskular kan verte fusjonert ved tvang.

Andrea Rygg Nøttveit

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har gitt landets åtte universitet og tjue statlege høgskular i oppgåve å vurdere fusjon med andre. Målet er større instutisjonar som skal gje høgare kvalitet på forsking og utdanning.

LES OGSÅ: Håpar å unngå høgskulefusjonar

Spanande debatt
Fleire utdanningsinstutisjonar er godt i gang med arbeidet, men høgskulane i Volda, Hedmark og Østfold og Sogn og Fjordane er motvillige. Ovanfor desse har signalet vore at tvangssamanslåing kan verte aktuelt.

Så seint som 27. januar i år gav kunnskapsministeren uttrykk for dette under eit besøk på Høgskulen i Sogn og Fjordane (HISF). Difor har det vore stor spenning knytt til den aktuelle stortingsmeldinga som kjem 27. mars.

Men måndag denne veka kunne statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet avsløra at Regjeringa ikkje vil slå mindre høgskular saman med tvang.

Både HiSF-rektor Åse Løkeland er og påtroppande rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen, er glad for denne meldinga.

– Me må likevel sjå kva som står i stortingsmeldinga, og det vert spennande i debatten om saka i stortinget, seier Roppen til Nærnett.

LES OGSÅ: – Kva er annleis med dykk?

– Hadde gjort prosessane trøblete
Nyheitene vert òg teke godt imot av støttepartia Krf og Venstre.

– Dette er gledeleg. Hadde institusjonane blitt tvinga til å slå seg saman, hadde det gjort prosessane trøblete og ville ha drepe entusiasmen som trengst for å skapa god utdanning, seier Anders Tyvand (KrF) til NRK Sogn og Fjordane.

Òg Trond Giske (Ap), som er leiar i Kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen på Stortinget, tykkjer at det er fornuftig å basera seg på frivilligheit og peikar på at Høgre ville fått problem med å få stortingsfleirtal for å tvangsfusjonera.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.59

LES OGSÅ

ANNONSE