Riksantikvaren har laga ei liste over kven av dei norske kommunane som er flinkast til å forvalte kulturminna sine.

(NPK):
(NPK):

Øvst på lista tronar Trondheim. Deretter kjem Moss, Kristiansand og Sandnes. Til saman 18 kommunar kvalifiserte til å liggje heilt i toppen av rangeringa.

Riksantikvaren har brukt data som kommunane sjølv har rapportert inn til KOSTRA for å rangere kulturminneforvaltninga til kommunane. Dei som skårar høgst, har ei medviten haldning til kulturminne som kommunalt politikkområde, og nyttar ulike verkemiddel for å sikre verdiane.

Målet med rangeringa er å motivere kommunane til å ta større ansvar for forvalting av kulturminna i kommunen, opplyser Riksantikvaren.

LES OGSÅ: Thea Hjelmeland sitt år

Dei beste kulturminne-kommunane:
Her er dei kommunane som har scora meir enn 8 poeng, og dermed er i kategorien «best»:

Trondheim 12

Moss 10

Kristiansand 10

Sandnes 10

Aurland 9

Marker 9

Hamar 9

Nore og Uvdal 9

Arendal 9

Leka 9

Asker 8

Stord 8

Skedsmo 8

Oslo8

Folldal 8

Kongsberg 8

Vinje 8

Suldal 8

LES OGSÅ: Mummitroll og øksedrap – forfattarane sine beste frå 2014

(©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.57

LES OGSÅ

ANNONSE