Med ein elegant Youtube-video får du sjå 2600 år med kulturhistorie spreia seg over heile verda.

Ei gruppe forskarar har sett saman videoen, basert på data frå Freebase, som viser kvar store kulturmenneskjer vart fødd, og kvar dei døydde. Det er Nature som presenterer videoen.

LES OGSÅ:Vil du ha hen?

Korleis kultursentrum blir til

Denne oversikten viser kvar ulike kultursentrum har utvikla seg gjennom åra, og i videoen kjem det og nokre forklaringar på kvifor det vart kulturelle sentrum akkurat der.

Til dømes kan du sjå at alle vegar faktisk fører til Roma medan imperiet står, og at dei spreier seg over Europa i tida etter. Seinare flytter dei seg over til Amerika, og så bortetter. Du kan og sjå når Hollywood veks fram som kultursenter.

LES OGSÅ: I denne nasjonalparken er det mobilforbod

Sjå videoen her, presentert av Nature:

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.54

LES OGSÅ

ANNONSE