Sju av ti nordmenn meiner det bør vere påbode å bruka vest i båt.

NPK-NTB
NPK-NTB

I ei ny undersøking svarar 68 prosent av dei spurde at det bør verta påbode å bruka redningsvest uavhengig av om det er born i båten eller ikkje.

LES OGSÅ: Pingvinanes dødsmarsj

Legg ein til dei som ynskjer forbod når det er born i båten, ynskjer 84 prosent påbod, viser ei undersøking gjennomført av Ipsos MMI på vegner av Norsk Folkehjelp.

Heile 98 prosent av dei spurde meiner at bruk av redningsvest vil forhindra drukningsulykker.

– Påbod om bruk av vest i fritidsbåt kunne redda mange liv, seier Ivar Christiansen i Norsk Folkehjelp.

LES OGSÅ: Mindre enn 40 prosent av maten vår er norsk

Tal organisasjonen sjølv har samla inn syner at dei seks første månadene i år har kravd sju fleire drukningsoffer enn same periode i fjor. Christiansen er kritisk til at Stortinget ynskjer å påby bruk av vest berre når born er om bord i fritidsbåten, og viser til at ifølgje undersøkinga ynskjer folket eit påbod også for vaksne.

– Dette burde vere eit klårt signal til politikarane om så raskt som mogleg å vedta eit slikt påbod, meiner han.

– I sommarmånadene kjem tusenvis av fritidsbåtar på vatnet. Eit godt råd er å innføra gode vanar frå starten av sesongen. Ver ein god rollemodell. Hugs godt skotøy i tillegg til flytevesten og ikkje kombiner alkohol og båtkøyring, avsluttar Christiansen.

LES OGSÅ: Gamle sjøkart gjev falsk tryggleik

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.53
ANNONSE