Vegvesenet vil utnytte sola på E39.

NPK
NPK

I samband med planlegginga av ein ferjefri E39 på Vestlandet, undersøkjer no Vegvesenet moglegheitene for å samle opp sommarvarmen i svart asfalt og bruke han til å tine bru-is om vinteren.

Saman med Trafikverket i Sverige og Chalmers tekniske universitet i Göteborg har Statens vegvesen involvert seg i eit doktorgradsprosjekt som skal sjå på ulike måtar å lagre solenergi i infrastruktur på.

– Mange arbeider i dag med å utvikle nye metodar å lagre energi på, fleire av dei er framleis i ein prøvefase. Via doktorgraden i Göteborg håper vi på å få betre kunnskap om dei ulike alternativa, seier prosjektleiar Olav Ellevset i Vegvesenet til Teknisk Ukeblad.

Allereie i dag blir asfaltvarme fleire stader lagra i vassbasseng, men denne metoden er både kostbar og plasskrevjande. Alternative lagringsmedium kan vere spesialbetong eller nanomaterialet grafén. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.51
ANNONSE