Are Kalvø

Ved grenseovergangane våre er det eit kjent fenomen at narkotika, alkohol og tobakk blir smugla frå Europa og inn i Noreg. Men politiet og tollstasjonane oppdagar også smugling andre vegen. Då er det særleg bleier det gjeld, skriv den svenske avisa Expressen.

– Bleier er billegare i Noreg enn til dømes i Polen, seier vakthavande tollar Per Kristian Grandahl på tollkontoret ved Svinesund til avisa.

Bleiene blir kjøpt i Noreg på lovleg vis, men i og med at dei ikkje vert registrerte i tollen, er det ulovleg å ta dei med ut av landet.

Grunna låge bleieprisar i Noreg er bleie-smuglinga blitt svært lukrativt, ifølgje politiet. 

ANNONSE