Får du gåvekort til jul eller presangar du vil byte, har Forbrukarrådet eitt og anna tips å komme med.

NPK-NTB-Dag Kjørholt
NPK-NTB-Dag Kjørholt

– Byteretten er ein ulovfesta rett i samband med jula. Utgangspunktet er at du kan byte vare mot vare, slik at du kan byte blusa i den storleiken som passar deg eller ein i ein meir passande farge, seier Ingeborg Flønes, som er direktør for forbrukarservice hjå Forbrukarrådet, til NTB.

Hugs bytelappen
For den som skal gje ei gåve dei ikkje er sikre på fell i smak, er det viktig å få med ein bytelapp. Følgjer det bytelapp med gåva, og du ønskjer å byte, så sjekk kor lenge bytelappen gjeld, og kva du får lov til å byte.

– Om du ikkje har nokon lapp, ta med kvitteringa rett etter jula, så ordnar det seg som oftast. Forbrukarrådet får kvart år spørsmål både frå forbrukarar og bransjen om korleis ein skal forstå bytereglane. Hugs at du også får reklamasjonsrett med gåva, seier Flønes.

Gåvekort blir liggjande
Forbrukarrådet synest det er synd at gåvekort for mange millionar kroner blir liggjande ubrukte og går ut på dato.

– Bodskapen vår er at om du vil gje eit gåvekort, så pass på å gje eit kort som kjem til å bli brukt, som for eksempel eit gåvekort i ein sportsbutikk til treningsfanatikaren. Når du får eit gåvekort, bør du alltid sjekke vilkåra og utløpsdatoen, seier direktøren.

Ho viser til at det er fri avtalerett for gåvekort.

– Står det ikkje nokon utløpsdato, gjeld det i minst tre år. Etter det kan du oppleve at butikken seier nei. Det synest vi er dårleg service. Butikken har trass alt fått pengane sine, påpeikar direktør Ingeborg Flønes.

Gå til julesidene våre!

Ikkje lovregulert
Byteretten er ikkje lovfesta. Det betyr at du må gjere avtale om dette før du kjøper noko. Da kan du levere inn vara du ikkje vil ha, og få ei anna i staden. Er du i tvil om butikken gir deg byterett, eller om retten gjeld i heile kjeda, bør du spørje.

I nokre butikkar har du som oftast byterett fordi det er vanleg i den bransjen. Det gjeld bøker og gullsmedvarer og gjerne klede og andre tekstil. Etter jul er det vanleg at du får byte det meste.

Ta godt vare på kvitteringa eller bytelappen. Vara du vil byte inn, må vere ubrukt og uskadd. Du bør også ta med originalemballasjen, noko seljaren ofte vil krevje.

Angrerett
For varer kjøpt utanfor ein fast utsalsstad, for eksempel ved messe- eller dørsal eller via internett, telefon og liknande, gjeld angrerettlova, som gir rom for å angre på kjøpet.

Er vara sliten eller skadd, har du ikkje byterett. Dersom det var noko gale med vara då du fekk ho, kan du klage på dette.

Vil du ha ei dyrare vare enn den du leverer inn, kan du som regel få det ved å betale mellomlegget. Byter du til noko som er rimelegare, gir seljaren deg ein tilgodelapp på resten, i nokre tilfelle pengar.

Ein del butikkar tilbyr opne kjøp. Det vil seie at du kan levere inn vara du har kjøpt, og få pengane tilbake. (©NPK)

Les fleire saker om privatøkonomi her!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.48

LES OGSÅ

Kommentarar

ANNONSE