Dei borgarlege partia vil avvikle den lovfesta ordninga med gratis leksehjelp for elevar i grunnskulen.

NPK-NTB
NPK-NTB

I dag har alle elevar i første til fjerde klasse rett til minst 1 time leksehjelp i veka. Det vil stortingsfleirtalet no gjere noko med.

Skulen og kommunen avgjer
– Vi vil ikkje fjerne leksehjelpa, men la lærarane avgjere kven som treng det. I skulane er det mykje frustrasjon rundt denne ordninga, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande til NTB.

I budsjettavtalen mellom regjeringspartia, Venstre og KrF planlegg ein å avvikle ordninga med lovfesta rett til leksehjelp og erstatte ho med ei ordning som den einskilde skulen eller kommunen sjølv kan administrere.

Ei utgreiing om dette skal leggjast fram i samband med statsbudsjettet for 2015.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.48

LES OGSÅ

ANNONSE