Rundt 30 millionar menneske lever i slaveri rundt om i verda, seier organisasjonen Walk Free Foundation.

NPK-NTB-AFP-Reuters
NPK-NTB-AFP-Reuters

Nesten halvparten av dei oppheld seg i India, men problemet er mest påtrengande i Mauritania, der 4 prosent av befolkninga er slavar.

I omgrepet slaveri reknar organisasjonen, som har sitt sete i Australia, tvangsekteskap, gjeldsslaveri, menneskehandel og tvangsarbeid. Nokre er rett og slett fødde inn i slaveri, og mange som vert rekna som slavar, er barn.

Ifølgje indeksen til WFF er det menneske som lever i slaveri i alle dei 162 landa som organisasjonen har undersøkt.

– Mange menneske er overraska over å høyre at slaveri framleis finst, seier WFFs leiar Nick Gromo. Han seier dei trudde praksisen tok slutt då slavehandelen frå Afrika til Amerika tok slutt på 1800-talet.

I India omfattar slaveriet alt frå arbeid i steinbrot og omnar til å lage murstein til menneskehandel i sexindustrien.

I Mauritania er den vanlegaste forma for slaveri der slavestatusen vert arva gjennom generasjonar. Tvangsekteskap og gjeldsslaveri er heller ikkje forbode.

Dei ti landa som har flest menneske som lever i slaveri, er forutan India på topp, Kina, Pakistan, Nigeria, Etiopia, Russland, Thailand, Kongo, Myanmar og Bangladesh.

Dei ti landa der delen av menneske som lever i slaveri, er høgast, er Mauritania, Haiti, Pakistan, India, Nepal, Moldova, Benin, Elfenbenskysten, Gambia og Gabon. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.47

LES OGSÅ

ANNONSE