Hordaland fylkeskommune ser for seg ei 40 prosent auke i dagpendlarar innan 2030. Størst vert pendlinga til og frå Bergen.

mm

I fjor var det over 56.000 dagpendlande arbeidarar i vestlandsfylket. I 2030 vil talet på pendlarar i fylket vere over 76.000, ifølgje rapporten frå Regionalavdelinga i Hordaland fylkeskomme.

LES OGSÅ: Regjeringa vil ha ferjefri E39

5,6 millionar fleire turar
Tek ein med pendlarar som kjem utanfrå fylket vil det vere 95.000 pendlarar i fylket i 2030, dersom utviklinga fortset som i dag.

I 2012 stod dagopendlarar i Hordaland for kring 14,2 millionar arbeidsreiser. Med ei fortsett auking i pendlarar vil talet på reiser auke dramatisk. 15.300 fleire hordalendingar som pendlar til jobb nesten kvar dag, vil ta bety ei auke på rundt 5,6 millionar reiser i året.

LES OGSÅ: – Ferjefri E39 vil skapa problem i utkantane

Størst trafikk til og frå Bergen
Prognosen tek ikkje høgde for korleis pendlinga vil verte med endra infrastruktur i fylket.

– Til dømes vil nye bruer, tunnelar eller lyntog kunne føre til nye eller forsterka pendlingsstraumar mellom regionar, seier hovudforfattar Lasse Kolbjørn Anke Hansen, rådgjevar i Analyse, utgreiing og dokumentasjon i Regionalavdelinga.

Den største trafikken ventar ein seg inn og ut av Bergen.

– Det er mogleg for politikarar og andre å styre utviklinga i ei anna retning om ønskeleg. Ein kan for eksempel stimulere fleire til å busette seg i same region som dei arbeider, seier Anke Hansen.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.46
ANNONSE