Tidleg snøsmelting på Rallarvegen får turisttala på Finse til å fyka opp i høve til i fjor.

Arne Skjerven, Avisa Hordaland
Arne Skjerven, Avisa Hordaland

Samla overnattingstal for Finsehytta og Finse 1222 i juni i år var 4309. Til samanlikning var tala i fjor 3857. Finsehytta hadde ein oppgang på 755 gjestedøger og enda på 3216, som er den nest beste juli månad. Berre 2010 var betre. Auken var på 36 prosent.  

– Syklistane utgjer det store fleirtalet, men langt fleire går til fots i år, mellom anna over Geiteryggen og ned Aurlandsdalen, fortel styrar Rigmor Sæbø.  

LES OGSÅ: Slik skal dei lokke fleire til gards

På Finse 1222 dominerer syklistane. I år hadde dei 1093 gjestedøger, som er om lag som i fjor. Her har dei merka at folk var svært atterhaldne med førehandstinging etter dei store snømengdene som låg i Rallarvegen store deler av juli i fjor.  

– Siste del av juli i år har vore god, opplyser bookingansvarleg Magdalena Mayer.

LES SAKA I AVISA HORDALAND!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.45

Kommentarar

ANNONSE