Mest avslappa på ferie

Nokre nordmenn slepp billegare unna ferietjuvane enn andre.

Tora Hope
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Sogningar og fjordingar på utenlandsferie går ikkje rundt og engstar seg. Samstundes tilhøyrer dei også den gruppa ferierande som er minst utsette for tjuveri i utlandet, skriv Sogn Avis.

70 prosent opp
Det går fram av ei fersk gransking gjort av Ipsos MMI for Gjensidige. Informasjonsansvarleg Arne Voll i forsikringsselskapet konstaterer at innkomne erstatningskrav etter tjuveri på reise auka med over 70 prosent i fjor.

LES OGSÅ: Største kulturfestival for ungdom

Stadig fleire opplever såleis å bli fråstolne verdisaker undervegs. I 2012 fekk Gjensidige rapportert inn 6000 krav etter tjuveri på utenlandsturar, som er 2500 fleire enn året før.

Oslofolket
– Berre ti prosent av dei spurde frå Sogn og Fjordane svarer at dei har opplevd tjuveri på reise i utlandet, seier Arne Voll, og slår fast at dette er klart lågast når ein ser heile landet under eitt.

Med basis i alle fylka går det fram at atten prosent har opplevd ferietjuveri. Mest utsette for å bli letta for verdisaker i utlandet er folk frå Oslo. I hovudstaden seier 29 prosent at dei har opplevd å bli offer for tjuveri på reise i utlandet.

LES OGSÅ: Sommarjobb: Syden-testar

Ottast minst
Di mindre ein blir utsett for tjuveri, di mindre grunnlag er det også for å ottast trugsmålet om å bli fråstolen verdisaker. Følgjeleg kan forsikringsselskapet også konstatera at innbyggjarane i Sogn og Fjordane, i selskap med dei som bur i Hedmark, er dei som ottast minst for ferietjuveri.

Men Arne Voll er oppteken av å medverka til at folk flest blir meir skjerpa på ferietjuveri.

– Varsemd løner seg alltid, seier han, og minner om at det er lite som skal til.

– Me må hugsa at nordmenn er utsette, seier han, og veit at informerte kriminelle speider etter norske bilnummer i utlandet.

– Folk frå Sogn og Fjordane er oppmerksame og skjerpa, det er bra, men ti prosent er mange nok, seier Arne Voll.

LES OGSÅ: Med elva som livsstil

Attraktive
Han meiner me burde tenkja litt meir over det faktum at me, som nordmenn, er tjuvane sin favoritt. – Med sekken full av kostbar elektronikk er nordmenn attraktive mål, seier han, og minner oss på det viktigaste av alt, reiseforsikring.

– Men la aldri bagasje stå utan tilsyn, seier han, og hald eit auge med solbriller, jakker, lommebok, småvesker, nettbrett og kamera.

LES OGSÅ: Sommarferie på laboratoriet

Les saka i Sogn Avis!