Smarttelefonar og sms har gjort lova utdatert.

NPK-NTB
NPK-NTB

I dag er det forbode å snakke i handheldt mobiltelefon når ein køyrer. Å sende tekstmeldingar og surfe på nettet er derimot lovleg. Det vil Vegdirektoratet sette ein stoppar for.

Forsikringsbransjen har registrert ein auke av ulykker i trafikken som kjem av at sjåførane er meir opptekne av å sjekke Facebook, e-post og sende tekstmeldingar enn å følgje med på vegen, skriv Dagsavisen.

Berre i fjor utbetalte forsikringsbransjen 800 millionar kroner i samband med påkøyring bakfrå. Mange av ulykkene kom av aktløyse på grunn av fomling med smarttelefonen.

I 2000 blei det forbode å snakke i mobiltelefonar som ikkje er fastmontert. No meiner Vegdirektoratet at lovteksten har gått ut på dato, og etter to høyringsrundar er eit nytt forslag snart på veg til behandling i Samferdselsdepartementet..

– Det vil ikkje bli tillate å sende SMS eller surfe på nettet, uansett om telefonen står i ein haldar eller ikkje, seier saksbehandlar Ylva Sundt i Vegdirektoratet.

Det einaste som vil bli tillate, er oppstart og avslutning av samtalar. (©NPK)

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.40

LES OGSÅ

ANNONSE