Nazibjørnar plagar landsbygda

Det tyske jegerforbundet må konstantera at vaskebjørnane til Hermann Göring stadig spreier seg i Tyskland. Ei endeleg løysing på problemet er ikkje i sikte.

Svein Olav B. Langåker
Publisert
Oppdatert 24.05.2017 15:05

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Vaskebjørnane plagar framleis den tyske landsbygda, 78 år sidan to eksemplar blei slept ut av Hermann Göring. Göring sette ut vaskebjørnane i dei tyske skogane for at jegerane skulle ha noko å skyte på.

Daniel Hoffmann, leiar i det tyske jaktforbundet seier no til det tyske nyhendebyrået DAPD at det berre er til å ta konstantera at bjørnane har etablert seg i Tyskland. Dei hissige dyra tek seg inn på gardar og i hus på jakt etter mat.

LES OGSÅ: Mårhunden kan spreie seg i Noreg

– Alt vi kan gjere er å halde talet på dyr nede, seier Magnus Wessel i det tyske naturvernforbundet til DAPD.

– I framtida må ein forventa fleire vaskebjørnar i byen, held Wessel fram.

I dag utgjer dyra cirka 500.000 dyr, ifølgje tyske styresmakter. Vaskebjørnar stammar eigentleg frå Nord-Amerika.

LES OGSÅ: Sensasjonelt edderkoppfunn i Noreg

Glade i søtsaker
Spesielt i Aust-Tyskland og i Hessen veks talet på dyr. I Brandenburg blei det i jaktåret 2011/2012 drept i underkant av 15.000 dyr.I heile Tyskland blei det drept 67.707 vaskebjørn i same periode. Ti år tidlegare var talet 9064.

Vaskebjørnane er svært glade i søtsaker. Og alt frå bær til sjokolade blir brukt for å lokka dei fram, ifølgje det tyske nyhendebyrået.

Vaskebjørnar i full gang med å eta ein hjorteskrott. Foto: Wikipedia

Faktaboks

– Kroppslengda til ein vaksen vaskebjørn er på kring 55 cm og lengda til halen er kring 30 cm.
– Eit kjenneteikn på vaskebjørn er at hjørnetennene er mindre spisse og mindre utvikla enn hos andre, nærståande rovdyr.
– Dei oppheld seg mest i skogområde. Dei klatrar i tre. Han oppheld seg òg i nærleiken av vatn der han fangar fisk. I områda lengst mot nord søv vaskebjørnar vintersøvn.
– Vaskebjørnar blir i blant sett på som skadedyr. Nokre stader har dei vore berykta for tjuveri av hønseegg. Vaskebjørnar har òg vore haldne i fangenskap, og kan bli svært tamme.
– Skinnet deira er ettertrakta, og kan nyttiggjerast på fleire måtar.

Les meir på Wikipedia!