Støtta til bøndene i industrilanda er no den lågaste på mange tiår.

NPK-NTB/Framtida.no
NPK-NTB/Framtida.no

Rapporten som Organisasjonen for samarbeid og utvikling (OECD) la fram onsdag, viser at nivået på landbrukssubsidiar nesten er halvert dei siste 30 åra.

Landbruksstøtta i OECD-landa er no på eit historisk lågmål.

Det har vore nedgang også i Noreg, men norske bønder er altså dei som får den største delen av inntekta si i form av subsidiar, skriv Nationen.

QUIZ: Kva veit du om norsk landbruk?

Landbruksstøtta utgjorde 60 prosent av inntekta i åra 2009 til 2011. OECD konstaterer at det trengst større innsats for å redusere delen produksjonstilknytt støtte og auke marknadstilgangen.

Dei einaste landa som har auka subsidiane er Sør-Korea og Israel. Sør-koreanske bønder er òg blant dei mest subsidierte i verda, og får halvparten av inntektene sine frå staten.

Bør bøndene i Noreg få endå meir i landbruksstøtte?

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.39

LES OGSÅ

ANNONSE