Avkreftar myten om at norske studentar brukar for lite tid på studia.

NPK
NPK

 Norske heiltidsstudentar arbeider i snitt 34 timar i veka med studia. Det er omtrent det same som i Frankrike og Sverige, og litt lågare enn i Nederland, Danmark og Finland viser undersøking.

Undersøkinga, som er gjennomført av Statistisk sentralbyrå (SSB), viser elles at dei fleste norske studentane arbeider ved sida av studia. Til saman brukar heiltidsstudentane rundt 43 timar i veka på studium og inntektsgjevande arbeid. Deltidsstudentar brukar til samanlikning i snitt 18 timar i veka på studium.

– Dette avkreftar myten om at norske studentar studerer for lite. Studentane har ein arbeidsinnsats som overstig 40 timar i veka fordelt på studium og jobb. Det meiner eg gjer dei godt førebudde på arbeidslivet, seier statsråd for forsking og høgare utdanning Tora Aasland. ©NPK    

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.32

LES OGSÅ

ANNONSE