Unge boklesarar får sin eigen nettstad, Ungdomsbøker.no.

NPK-NTB
NPK-NTB

Nettstaden er eit samarbeidsprosjekt mellom fleire forlag som på denne måten ønskjer å nå ut til ei gruppe lesarar som ofte blir oversett.

Målet er å skape eit forum der ungdom kan oppdage, diskutere og dele bøker og opplevingar med kvarandre.

Hovudtyngda vil liggje på diskusjonsforumet, men det vil også bli lagt ut informasjon om nye bøker, smakebitar frå komande utgjevingar, bokfilmar, forfattarintervju og andre relevante linkar, heiter det om nettsatsinga, som rettar seg mot unge i alderen 13–17 år. (©NPK)

Gå til nettstaden her!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.32

Kommentarar

ANNONSE