Nordens største by i mellomalderen er rekonstruert digitalt. Sjå videoen her!

mm

Byantikvaren i Bergen har i samarbeid med Riksantikvaren og Arkikon AS utarbeida ein digital rekonstruksjon som viser Bergen i mellomalderen, nærare bestemt rundt 1350 – året etter Svartedauden kom til Bergen.

Filmen viser strukturen til byen og utforminga til bygningane basert på kjende kjelder, utgravingsresultat og kjend byggjeskikk. Det har særleg vore fokusert på steinbygningene som i dag anten er sterkt bygd om, rive eller framstår som ruinar. Steinbygga i filmen er plassert nøyaktig der ruinane eller mellomalderbygga er i dag, utifrå korleis landskapet såg ut den gongen. Fleire av steinbygga er rekonstruert for første gongen.

Sjå video under!

Les meir på Byantikvaren sine sider og på bt.no!

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.31

LES OGSÅ

ANNONSE