2010 var et ganske godt år for utdanning.

Vi så resultater av viktige satsninger, som for eksempel GNIST som førte til at flere ville bli lærere i 2010 enn tidligere år, og det ble satt mye søkelys på den viktigste utfordringen vi står ovenfor i skolen; nemlig frafall. Det har blant annet kommet en satsning som heter Ny GIV(gjennomføring i videregående opplæring), hvor forskjellige tiltak og løsninger blir foreslått.

Den store nedturen i 2010 var kuttet av politiske fraværsdager, hvor elevene tidligere hadde 14 dager de kunne bruke på for eksempel organisasjonsarbeid og politisk arbeid uten at det ble ført på vitnemålet, mens de nå har 10 dager til rådighet. Skivebom, sa samtlige ungdomspartier og mange organisasjoner, for dette innskrenker elevenes mulighet til å engasjere seg.

I 2011 er mitt største ønske å se handling. 2010 har uten tvil vært preget av mye dialog og store ord, og alt det vil være til ingen nytte hvis det ikke blir tatt tak i. Det blir spennende å se om Ny GIV fører noe med seg og om frafallet vil minske, om det kommer en lovfesting av lærertetthet og hva stortingsmeldingen om ungdomstrinnet bringer med seg.

Også hadde det vært fint om elever fikk 20 dager til rådighet hvis de vil drive med organisasjons- og politisk arbeid.

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.28

LES OGSÅ

ANNONSE