Skulegudsteneste

Får du velje om du skal vere med på gudsteneste med skulen din?

Får du velje om du skal vere med på gudsteneste med skulen din?

Ja, alle vel sjølv kva dei gjer0
Nei, det er obligatorisk0
Nei, foreldra mine bestemmer for meg0
Eg veit ikkje0
Svar totalt: 0
Åshild Slåen

AKTUELLE POOL