ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Stemmerett

Tema: stemmerett

Meir makt til ungdom

LNUs kampanje STEM1209 vart lansert på Barne- og ungdomstinget på Sundvollen i helga. Kampanjen er eit ledd i forsøket til regjeringa med å setje ned...

Unge skal få unge til å stemma

– Det er vanskeleg for 40–50-åringar å nå fram til 16-åringane. Der kjem vi inn, seier 17 år gamle Sofie Bache (V) frå Stavanger...

Der ungdom får bestemma

I slutten av mars er det nominasjonsmøte i det desidert største partiet i verdas nordlegaste lokaldemokrati. AUF-laget er det klart sterkaste i Noreg sett...

Lærer ikkje demokrati i praksis

– Det er ei utbreidd haldning at ein ikkje treng å snakka om kva demokrati tyder i praksis på ein offentleg finansiert skule i...

NULL

Dette viser ei landsrepresentantiv undersøking utført av Sentio research på vegner av Mot til å meina-prosjektet, som har som mål å auka valdeltakinga blant...

Blåste i gong blogg på konferanse

På konferansen blei også bloggen til prosjektet Mot til å meina (MTÅM) blåst i gong. Denne bloggen finn du her på framsida til Magasinett....

– Viktig å velje

Sletvold er førstegongsveljar frå Sandnessjøen, busett i Fredrikstad, går andreåret med Medier og Kommunikasjon på Noroff Mediegymnas. - Det er viktig å vere med å...
ANNONSE

MEIR OM førstegongsveljar

MEST LESE