ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Skulebibliotek

Tema: Skulebibliotek

Prøveordning skal gi meir litteratur til barn og unge

Kulturrådet vil med prøveordninga gi barn og unge betre tilgang til kunst og kultur. Skulebiblioteka er ein arena som potensielt møter alle barn i...

Skulebiblioteka har blitt flinkare til å kjøpa inn nynorske bøker

– Eg har tenkt at me må ha lettlesne bøker på nynorsk, og nynorsk der det passar. Men det finst så mykje meir på...

27 kommunar får støtte til skolebibliotek

Pengane skal brukast på kompetanseutvikling og personalressursar slik at biblioteka kan legge til rette for leselyst og leseglede, melder Kunnskapsdepartementet. Alle kommunane som får støtte...

Føreslår å erstatta bibliotekarar med datamaskiner

Elevar og lærarar på videregåande skular i Finnmark kan mista skulebibliotekarane sine. Fylkeskommunen må spara over 11 millionar kroner, og ser no på korleis...
ANNONSE

MEIR OM Skulebibliotek

MEST LESE