Framsida Tema Panelet

Tema: Panelet

Grått nyttår

Difor har eg heile jula prøvd å klekkje ut ein genial idé til denne teksten med innleveringsfrist primo januar. Eit fyrste dilemma var at...

Ting du helst ikkje vil veta om bylivet

Del 2 Eg synest bylivet er hardt. Eg saknar landet og det trygge bondelivet. Der det berre er kyra som slepp ut gass. Kvar vart...

Bondestudentar – Trøyst

Det er ei kjensgjerning at perfeksjon er traurig. Når me går på galleri leitar me alltid etter penselstroki i bileta, ser kvar kunstnaren har...

Ting du helst ikkje vil veta om bylivet

Del 1 Ein treng ballar for å flytte til ein heilt ny plass. Ikkje berre skal du bu for deg sjølv, men du må klara...

Elva

Noko fulltidsengasjement skulle ein kanskje ikkje tru at deltakinga på laget er, sidan vi alle møtest berre éin gong i veka. Men den eine...

Å øydeleggje eit menneske

”Ordføreren var som en far for henne”, ”Mer enn ti overgrep” og ”Fant bilder og sms hos den sex-siktede ordføreren”. Ein må ha vore...

Bondestudentar – Prøve

  Du er heime i Noreg og tek bilete i eit bryllaup du ikkje kjenner nokon i. I vår single-bedroom-flat har eg sett opp gjestesengi...

Kyrkja treng deg

Lite eller ingenting, mistenkjer eg, iallfall blir det naturleg å tru det om eg brukar meg sjølv som døme: Kva visste eg eigentleg om...

Nynorsken er til for dei bitre

Dei fleste romanar blir publisert på bokmål. Dei fleste tidsskrift er skrivne på bokmål. Dei fleste nyhendereportasjane er på bokmål. Dei fleste nettstadane er...

Bondestudentar – i Mountsfield Park

Utanfor står ein bil frå Metropolitan Police. Han hentar ein som naska på butikken, frå stoveglaset såg me kva som hende, elles er det...
ANNONSE

MEIR OM Panelet

MEST LESE