Kor mykje kan du om jul og høgtid verda rundt?

Illustrasjonsbilete: Jakob Owens på Unsplash.com.

Resultat:  

Vurdering:  

Bente Kjøllesdal

AKTUELLE QUIZAR