Den store samequizen

Sajje og Dávvet Solbakk er aktive i den samiske organisasjonen Noereh. Foto: Andrea Rygg Nøttveit

 

Resultat:  

Vurdering:  

Framtida

AKTUELLE QUIZAR