Kor mykje kan du om «den raude planeten»?

Foto: NASA/JPL-Caltech

 

 

Resultat:  

Vurdering:  

Bente Kjøllesdal

AKTUELLE QUIZAR